Ψυχοπαιδαγωγικό πρόγραμμα

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Η ψυχοπαιδαγωγική παρέμβαση αφορά ένα πρόγραμμα εξατομικευμένο, διαφορετικό δηλαδή για κάθε παιδί προσαρμοσμένο στις ξεχωριστές ικανότητες που έχει, στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει και στις ανάγκες που του δημιουργούνται.

Η ψυχοπαιδαγωγική παρέμβαση εστιάζει σε δύο βασικούς παράγοντες, στην βελτίωση των δεξιοτήτων κοινωνικής συμπεριφοράς του παιδιού, επικοινωνίας και προσαρμογής και στην ανάπτυξη των γνωστικών του δεξιοτήτων.

Η ψυχοπαιδαγωγική παρέμβαση ξεκινάει με την εκτίμηση και αξιολόγηση των δεξιοτήτων αλλά και των αναγκών του κάθε παιδιού ξεχωριστά. Έπειτα, διαμορφώνεται ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης από τη διεπιστημονική ομάδα του κέντρου μας με απώτερο σκοπό τη μείωση και τη βελτίωση των δυσκολιών που αντιμετωπίζει το παιδί.

Το πρόγραμμα ψυχοπαιδαγωγικής παρέμβασης βοηθάει το παιδί:
- να μάθει να συναναστρέφεται με τρόπους κοινωνικά αποδεκτούς
- να καταφέρει να επικοινωνεί αποτελεσματικά
- να πιστεύει στον εαυτό του και στις ικανότητες του
- να αναγνωρίζει τις διάφορες αλλαγές στο περιβάλλον του και να μπορεί να προσαρμόζεται σε αυτές
- να βελτιώσει τη συγκέντρωση και την προσοχή του
- να ενδυναμώσει τη μνήμη του

Στο κέντρο μας

Λειτουργούν και τμήματα ανεξαρτήτως από την θεραπευτική παρέμβαση όπως είναι η δημιουργική απασχόληση και το θεατρικό παιχνίδι.
Το κέντρο συνεργάζεται με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία καθώς αναγνωρίζουν δαπάνες για σχετικές υπηρεσίες

Αναζήτηση

  I accept cookies from this site.